Вантажні перевезення – майбутнє «золото» України

Вантажні перевезення

Наразі  світова економіка потребує значних ресурсів пов’язаних не тільки з виробництвом продукції, а й з необхідністю доставки виробленої продукції до центрів споживання (споживачів).

У цьому плані своєї актуальності набуває необхідність створення нових транспортних шляхів, таких, яки б дозволили б значно скоротити час перевезень до центрів розподілу або безпосередньо до центрів споживання виробленої продукції.

Отже, можна сміливо сказати, що саме транспортна сфера стає однією з перспективних напрямків бізнесу, а для держави однією із баз оподаткування, а значить наповнення бюджету.

Варто зазначити, що тільки Китай витрачає на вантажні перевезення до $11,45 млрд. Саме Китай, виходячи з того , що саме ця країна є «світовою фабрикою», є драйвером у розвитку перевезень вантажів.

Географічне розташування України дозволяє стати одним із провідних хабів в системи вантажних перевезень.

На сьогоднішній день в системі вантажних перевезень існують наступні шляхи, а  саме: 1) автомобільні перевезення; 2) морські/речкові перевезення; 3) залізничні перевезення.

В структурі ватажних перевезень, наразі, значної ваги набувають контейнерні перевезення. Так, згідно даних   CTS (Container Trade Statistics Ltd) тільки у 2017 році загальний об’єм контейнерних перевезень в Азіатському регіоні становив біля 40,9 млн т. Це свідчить про значниі перспективи контейнерних перевезень, у тому числі й для України.

Україна є центром основних напрямків вантажних перевезень. Так, саме Україна має перспективи  стати фаворитом у вантажному коридорі перевезень Захід–Схід: особливо це стосується автомобільних перевезень вантажів, а також перевезень вантажів залізницею.

У зв’язку з цим дедалі більшої актуальності набувають прилади та сервіси моніторингу вантажного транспорту. Це дозволяє оптимізувати логістику підприємствам, що здійснюють доставку вантажів, а також надають послуги перевезення, шляхом оптимізації маршрутів, витрат палива, економії робочого часу тощо.

Іншим важливим транспортним направленням щодо вантажних перевезень для України є створення транспортного коридору між країнами Балтії та регіоном Чорного моря. На сьогодні  саме цей транспортний коридор є одним з перспективних, враховуючи геополітичні фактори, враховуючи необхідність зростання обсягу перевезень між Північчю та Півднем.

Серед обсягу вантажних перевезень виділяються наступні групи товарів: 1) сільськогосподарська продукція; 2) енергетичні продукти (нафта, скраплений газ); 3) металургійна продукція; 4) товари споживання.

Розглядаючи необхідність розвитку вантажних перевезень, варто зазначити, що на сьогоднішній день значний розвиток онлайн торгівлі сприяє розвитку перевезень й Україна має всі можливості для створення інфраструктури щодо таких перевезень.

Таким чином, розвиток в Україні системи перевезень вантажів: законодавчої бази, інфраструктури, податкових стимулів, дозволить Україні посісти провідне місце в системі як внутрішніх, так і міжнародних перевезень.

Сміливо можна сказати, що вантажні перевезення можуть стати дійсно новим золотом для нашої держави.

Автор: Андрій Шабалін

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *