Деякі правові позиції ЄСПЛ – питання сплати судового збору

ЄСПЛ

Кейс щодо сплати судового сбору.

У п. 65 рішення ЄСПЛ від 11.10.2001 р. у справі «Гоффман проти Німечени («Hoffmann v. Germany») та у справі «Кудла проти Польщі» («Cudla v. Poland») – Суд вказав, що положення, що містяться у ст. 6 Конвенції вимагають від держави заснувати апеляційні або касаційні суди, а  також забезпечити ефективність доступу до таких судів, з метою того, щоб учасники процесу могли отримати рішення, яке стосується їх цивільних права та обов’язки.

ЄСПЛ також вказав, що інтереси справедливості  правосуддя можуть виправдовувати накладення фінансових обмежень на доступ особи до суду. Положення ст. 6 Конвенції при виконанні зобов’язання щодо забезпечення правосуддя не означає про відсутність втручання, але й беззастережного права на отримання безкоштовної правової допомоги з боку держави у цивільних спорах,  це правило розповсюджується й на те, що не завжди може бути  безкоштовне цивільне провадження –  п. 59 рішення у справі від 19.06.2001 «Креуз проти Польщі» («Kreuz v. Poland»).

У справі від 26.07.2005 «Kniat v. Poland» (п.п. 63,64 Рішення) –  Суд вказав, що при вирішенні питання про звільнення про сплату судового збору (зменшення), надання відстрочки чи розстрочки, національні суду повинні встановити у особи наявність реального доходу (розмір заробітної плати, соціальних виплат, стипендії, іншого прибутку), рухомого та нерухомого  майна, цінних паперів, можливість розпорядження вказаним без значного погіршення власного фінансового стану.

Упорядник: кандидат юридичних наук, адвокат, старший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрНУ Андрій Шабалін (Andriy Shabalin).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *