Правова позиція ЄСПЛ щодо застосування ст. 1 Протоколу № 1 (справа щодо виплати допомоги по безробіттю)

ЄСПЛ

Кейс. ст. 1 Протоколу № 1 – щодо помилково призначеної та виплаченої соціальної допомоги, яка складає єдино джерело доходу заявника.

У рішенні від 26.04.2018 у справі Чикаревич v. Хорватії», заява № 48921/13, Суд вказав, що заявник (особа) повинна мати право покладатися на дійсність остаточного адміністративного рішення на його користь, тобто таке рішення не може бути помилковим (неправильним). Це також означає, що адміністративне рішення не повинно бути поставлено під сумнів ретроспективно та повинне бути законним. Також Суд  вказав, що заявник не сприяв виплаті відповідних державних виплат, сама влада за тривалий проміжок часу не реагувала та продовжувала виплати щомісячно. Суд знайшов і певні соціально-економічні обставини на користь заявника – наявність психічного захворювання; виплати (виплати по безробіттю) є єдиним джерелом доходу заявника, таки суми є невеликими й були вико стані виключно для забезпечення життєвих потреб заявника, який не мав жодного банківського рахунку, жодного прибутку. Отже, про незаконність збагачення, як вказували національні суду, не може йтись мова.

Суд постановив відшкодувати заявникові 2600 євро моральної шкоди (ст. 41 Конвенції), у відшкодуванні матеріальної шкоди відмовлено. Додатково див. справу «Москаль проти Польщі».

Підготовив: кандидат юридичних наук, адвокат, старший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрНУ Андрій Шабалін – Andriy Shabalin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *