Шпора адвоката: «Адмінпозов»

судове рішення

1.Строк подання адмінпозову – ст. 122 КАСУ (увага: 6 місяц. від дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав або повинна дізнатися про таке порушення).

2. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів – ст.ст. 19, 20, 21 КАСУ (увага: ч. 5 ст. 21 КАСУ визначає порядок розгляду справ у яких заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень).

3. Підсудність (територіальна юрисдикція) у адмінсправах – ст.ст. 25 – 30 КАСУ (увага: ст. 25 КАСУ регламентує альтернативну підсудність у справах пов’язаних зі оскарженням актів індивід. дії – за вибором позивача).

4. Сторони адмінпроцесу та їх права та обов’язки – ст.ст. 46, 47 КАСУ.

5. Судові витрати – ст. 132 КАСУ (Глава 8 КАСУ).

6. Форма і зміст позовної заяви – ст. 160 КСУ (увага: на п. 3 ч. 5 ст. 160 КАСУ – якщо позивач вимагає відшкодування завданої оскаржу вальним рішенням шкоди; п. 11 ч. 5 ст. 160 КАСУ – підтвердження того, що такий ж позов не було подано вже).

7. Документи, що додаються до позову – ст. 161 КАСУ (увага: ч. 5 ст. 61 КАСУ, якщо позивач бажає , щоб позов був розглянути без його участи або в порядку спрощеного провадження; увага: на ч. 6 ст. 161 КАСУ – пропущення строку на звернення до адмінсуду; ч. 7 ст. 161 КАСУ – подання оригіналу акту індивід. дії або адміндоговору, що оскаржується).

8. Відповідь на відзив щодо поданого адміністративного позову – ст. 163 КАСУ.

9. Форма і зміст заяв з процесуальних питань – 166-167 КАСУ.

10. Пред’явлення позову – 168 КАСУ (увага: ч. 2 ст. 168 КАС – позивач у заяві може заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом).

Можливі корисні витяги для складання адміністративного позову:

1. «Положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та Рішення ЄСПЛ, суд при розгляді справ застосовує як джерело права – ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», ст. ст. 6,7 КАС України.»

2. «Європейський суд з прав людини в рішеннях Sutyazhnik v. Russia від 29 липня 2009 року, Esertas v. Lithuania від 31 травня 2012 року зазначав, що одним з базових принципів права на суд є принцип правової визначеності. Рішення Європейський суд з прав людини, суд при розгляді справ застосовує як джерело права – ст. ст. 6,7 КАС України, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

 

Автор: кандидат юридичних наук, завідувач сектору узагальнення експертної та судової практики  НДІ ІВ НАПрН України, адвокат Андрій Шабалін  (Andriy Shabalin).

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *