Рішення ВС. Про скасування лотерейного виграшу (2 млн. грн.)

Лотерея

Обставини справи.

У листопаді 2015 року ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом до  приватного акціонерного товариства «Патріот» (далі — ПрАТ «Патріот») про стягнення суми виграшу та відшкодування моральної шкоди, мотивуючи позовні вимоги тим, що вона придбала лотерейний білет державної миттєвої лотереї «Своє житло» (далі — ДМЛ «Своє житло»). Враховуючи викладене, позивач ОСОБА_1 просила суд стягнути з відповідача ПАТ «Патріот» на свою користь 2 млн грн виграшу та 200 тис грн на відшкодування моральної шкоди. Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 16 червня 2016 року у задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.

Рішення суду першої інстанції було залишено в силі апеляційною інстанцією.

У касаційній скарзі, поданій у жовтні 2016 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ОСОБА_1 просить скасувати рішення суду першої інстанції, ухвалу апеляційного суду та ухвалити нове рішення про задоволення її позову, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права. Касаційна скарга мотивована тим, що згідно частини четвертої статті 10 Закону України «Про державні лотереї» прийняття оплати вартості лотерейного білета засвідчує факт укладення угоди між оператором державних лотерей та гравцем. Позивач відповідно до умов проведення лотереї виконала всі вимоги угоди, придбаний нею лотерейний квиток є виграшним, а тому  у неї виникло право на отримання виграшу, вона не може нести відповідальність у зв’язку з типографічним браком лотерейних квитків. Посилання відповідача на неможливість виплати виграшу через відсутність призового фонду необґрунтовані, оскільки оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності на суму призового фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

Згідно статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд. Справа розглядалась розглянув в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (ст.ст. 400, 402 ЦПК України).

Рішення ВС.

Вища судова інстанція вирішила, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних причин.

Судами встановлено, що наказом ПрАТ «Патріот» від 24 грудня 2014 року  № 33 затверджено Умови випуску та проведення ДМЛ «Своє житло», відповідно до яких початок випуску лотереї 01 квітня 2015 року, загальна сума випуску лотереї становить 60 млн грн.; передбачено три серії по 1 млн штук, у кожній серії лотереї передбачено два максимальних виграші у сумі 2 млн грн.

Умови випуску та проведення Державної миттєвої лотереї «Своє Житло», згідно вимог законодавства офіційно опубліковано 30 грудня 2014 року в газеті «Україна Молода».

12 січня 2015 року між ПрАТ «Патріот» та ТОВ «Укрспецполіграфія» укладено договір №12-01/15, відповідно до якого ТОВ «Укрспецполіграфія» зобов’язалося виготовити та поставити замовнику білети ДМЛ «Своє житло» із скетч-покриттям.

10 квітня 2015 року позивачем було придбано лотерейний білет «Своє Житло» №190101404100.

10 квітня 2015 року під час першого дня розповсюдження білетів лотереї  виявлені численні факти порушень нанесення ігрової інформації на лотерейних білетах ДМЛ «Своє Житло» та порушення достовірності розподілу призового фонду лотереї, які були допущені типографією під час виготовлення білетів. 10 квітня 2015 року відповідачем на адресу ТОВ «ДП Державні лотереї» направлено лист з проханням терміново зупинити реалізацію лотерейних білетів.

Відповідачем направлено лист №69/01 до ТОВ «Укрспецполіграфія» з вимогою про надання роз’яснень стосовно порушень нанесення ігрової інформації на лотерейних білетах Державної миттєвої лотереї «Своє Житло».

На цей лист ПрАТ «Патріот» отримало від ТОВ «Укрспецполіграфія» відповідь вих. №87 від 16 квітня 2015 року, до якого долучені акт виявлення браку №1 від 16 квітня 2015 року та висновок щодо виявленого технологічного браку нанесення інформації на ігровому полі білетів Державної миттєвої лотереї «Своє Житло» №1 від 16 квітня 2015 року, якими було встановлено факт поліграфічного браку всієї партії лотерейних білетів першої серії Державної миттєвої лотереї «Своє Житло», виготовлених згідно договору №12-01/15 від 12 січня 2015 року та поставлених ПрАТ «Патріот».

Згідно висновку щодо виявленого технологічного браку нанесення інформації на ігровому полі білетів Державної миттєвої лотереї «Своє Житло» № 1від 16 квітня 2015 року, ТОВ «Укрспецполіграфія» встановлено наступне: «За результатами проведених обстежень та досліджень екземплярів лотерейних білетів, які знаходяться в типографії, екземплярів лотерейних білетів, випущених в обіг та лотерейних білетів пред’явлених до оплати, було виявлено факт допущення ТОВ «Укрспецполіграфія» порушень нанесення інформації на ігровому полі білетів лотереї, що зумовлено порушенням програмного алгоритму системи формування ігрової інформації, а саме: порушено розподіл призового фонду лотереї; порушено достовірність інформації нанесеної на полі із змінною інформацією —  гральна комбінація; порушена відповідність графічного зображення базових ігрових символів технічному завданню; порушена відповідність кодів перевірки типам виграшів. У зв’язку з цим вся партія поставлених ТОВ «Укрспецполіграфія» лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «Своє Житло» є поліграфічним браком, внаслідок допущених суттєвих помилок достовірності інформації нанесеної на полі із змінними гральними комбінаціями. Реалізовані лотерейні білети не повинні вважатися дійсними у наслідок допущених суттєвих помилок достовірності інформації нанесеної на полі із змінними гральними комбінаціями.».

13 травня 2015 року опубліковано офіційне звернення ПрАТ «Патріот» в Газеті «Україна молода» щодо припинення реалізації білетів першої серії внаслідок їх браку та запропоновано гравцям звернутися до товариства для відшкодування їм вартості коштів сплачених за участь у лотереї.

Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів України в акті експертизи №041-06-15 від 18 червня 2015 року, проведеної на звернення товариства, підтвердило невідповідність зображень базових ігрових символів у ігровому полі 14 лотерейних білетів, зображенню цих символів у технічному завданні, серед яких білет №190101404100 Державної грошової миттєвої лотереї «Своє Житло», придбаний позивачем.

30 вересня 2015 року ПрАТ «Патріот» надіслало позивачу лист з відмовою у виплаті виграшу, в якому запропонувало компенсувати вартість придбаних позивачем лотерейних білетів та обговорити можливість додаткової компенсації.

За змістом частини четвертої статті 10 Закону України «Про державні лотереї в Україні» прийняття оплати вартості лотерейного білета або ставки гравця в іншій формі засвідчує факт укладення угоди між оператором державних лотерей та цим гравцем. Оператор державних лотерей зобов’язаний перевіряти право гравця на одержання призу в порядку, встановленому умовами проведення державної лотереї.

За змістом пункту 18 частини першої статті 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» умови проведення державної лотереї — локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства.

Згідно Умов випуску та проведення ДМЛ «Своє житло» лотерейні білети вважаються безвиграшними у разі допущення не з вини оператора лотереї порушень розподілу призового фонду лотереї та/або порушень достовірності інформації нанесеної на полі із змінною гральною комбінацією під час їх виготовлення.

За змістом частини першої статті 617 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

На підставі наведених норм закону колегія суддів погоджується із висновками судів про те, що типографічний брак лотерейних білетів першої серії ДМЛ «Своє житло» є випадком, який свідчить про відсутність вини ПрАТ «Патріот» у виготовленні лотерейних білетів із недостовірною інформацією щодо суми та кількості виграшів та звільняє оператора державної лотереї  від відповідальності за порушення зобов’язання щодо виплати виграшу.

Щодо доводів касаційної скарги про обов’язок оператора державних лотерей  застрахувати ризик невиплати гравцям призів та виплати виграшу за рахунок страхового відшкодування, необхідно зазначити таке. За  змістом частини першої статті 12 Закону України «Про державні лотереї в Україні» виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей. Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового (виграшного) фонду на кожну звітну дату.

Згідно частини шостої статті 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

За змістом пункту 18 частини першої статті 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» призовий (виграшний) фонд — сукупність призів (виграшів), що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення.

Призовий (виграшний) фонд першої серії ДМЛ «Своє житло» Умовами випуску та проведення ДМЛ «Своє житло» визначено у 11 млн грн., із яких 4 млн грн передбачено для виплати двох виграшів у розмірі 2 млн грн.

Таким чином, виплата виграшу у розмірі 2 млн грн. більше двох разів не передбачена призовим (виграшним) фондом ДМЛ «Своє житло»  та не може здійснюватися за рахунок страхового відшкодування. Крім того, оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства, тобто типографічний брак лотерейних білетів не є страховим випадком.

За правилами статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення —  без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З повним текстом рішення можна ознайомитися тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *